Portal Środowisko

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Agnieszka Sznajder
Pokój Nr 12, I piętro
tel. (33) 845-82-61 wew. 112
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


ZASADY WYCINKI DRZEW

I. Osoby fizyczne (właściciele) usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a)    80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b)    65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)    50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Wniosek zgłoszenia na usunięcie drzewa/drzew  

II. Osoby fizyczne (właściciele) usuwające drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadacze nieruchomości (nie osoby fizyczne) za zgodą właściciela tej nieruchomości oraz właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny mają obowiązek uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
d)   80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
e)   65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
f)    50 cm w przypadku pozostałych drzew.

oraz powierzchnia krzewów przekracza 25 m kw.
 
Wniosek zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew i/lub krzewu/krzewów

NIE TRZEBA UZYSKIWAĆ ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE :

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (uzyskanie zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu reguluje ww. ustawa odrębnymi przepisami);

7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (odrębna procedura w ramach ustawy o ochronie przyrody).


III. Właściciele nieruchomości na których powstały złomy lub wywroty mają obowiązek zgłosić do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu informacji o powstałych złomach lub wywrotach w celu sporządzenia protokołu z oględzin potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
 
Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Wniosek o sporządzenie protokołu z oględzin złomów lub wywrotów


 

 
 
Informacje dla osób fizycznych (ulotka)
 
Informacje dla podmiotów prawnych (ulotka)
 

Aktualne czynności nadzoru nad lasami prywatnymi
w Gminie Osiek
wykonuje Sławomir Śledź
kom. 668 114 731
Kontakt telefoniczny do Nadleśnictwa Andrychów:
33 875 20 15, 33 875 35 04
Dyżury w Urzędzie Gminy Osiek
III piątek miesiąca od 900 do 1030
w Biurze Sołtysa na parterze budynku Urzędu Gminy


 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama