Portal Rada Gminy
Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Czerny
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Jan Jekiełek

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje strony w każdy wtorek od 1500 - 1600, w jego zastępstwie przyjmuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Radni: Jerzy Czerny, Jan Jekiełek, Małgorzata Bańdur, Stanisław Baścik, Tadeusz Bąbacz, Józefa Bielecka, Jerzy Domasik, Katarzyna Filip, Maria Jekiełek, Franciszek Mitoraj, Tadeusz Mucha, Radosław Noszka, Jerzy Obstarczyk, Bożena Płonka, Zbigniew Żurek.


Komisje Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:  Małgorzata Bańdur
Wiceprzewodniczący: Jerzy Doamsik
Członkowie:Maria Jekiełek, Radosław Noszka, Tadeusz Bąbacz

Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska:
Przewodniczący:  Zbigniew Żurek
Wiceprzewodniczący: Franciszek Mitoraj
Członkowie: Jan Jekiełek, Jerzy Czerny, Maria Jekiełek

Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu oraz spraw społecznych:
Przewodniczący:  Katarzyna Filip
Wiceprzewodniczący: Bożena Płonka
Członkowie: Stanisław Baścik,Tadeusz Mucha, Józefa Bielecka, Małgorzata Bańdur, Radosław Noszka

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama