Portal Plany i programy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek za 2016 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek za 2015 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek za 2014 rok
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Osiek na lata 2004-2015
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek na lata 2004-2015
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami w Gminie Osiek w latach
             2004-2006
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Osiek w Powiecie Oświęcimskim na lata
             2007-2013
Strategia Rozwoju Gminy Osiek w Powiecie Oświęcimskim na lata 2007-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osiek Powiat
             Oświęcimski na lata 2007-2015
Plan Odnowy Miejscowości Osiek
Plan Odnowy Miejscowości Głębowice
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek (Załącznik Nr1, Załącznik Nr2)

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama