Portal Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Stanowisko ds. wymiaru podatków i ewidencji działalności gospodarczej
Aneta Nowakowska
pokój nr 19, I piętro tel. (0-33) 845-82-61 wew. 19,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PKD 2007 - Schemat Polskiej Klasyfikacji Działalności

PKD 2007 - Wyjaśnienia

PKD 2004 -> 2007 - klucze powiązań

PKD 2007 -> 2004 - klucze powiązań

Ustawa - Prawo działalności gospodarczej

Ustawa o opłacie skarbowejZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia te wydawane są przez Wójta Gminy Osiek w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała Rady Gminy w sprawie punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. punktów sprzed. nap. alkoholowych

Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek
              miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu


 
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. (Dz.U.07.251.1885) od 1 stycznia 2010 roku – tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.
Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Osiek, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008r. i nie dokonali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie – zobowiązani są do końca 2009r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.
Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp.
Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać w Urzędzie Gminy w Osieku:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00
- oraz w piątek od godziny 8.00 do 16.00.

mikroporady.pl

PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama