Portal Dla Obywatela
 
 

Dla

Obywatela

 
 
 
 
Znajdziecie tu Państwo informacje o załatwianych sprawach w Urzędzie Gminy w Osieku wraz z wnioskami do pobrania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych,  załatwianych sprawach w Urzędzie Stanu Cywilnego, geodezji i kartografii, mieszkalnictwa i budownictwa, podatków, pomocy społecznej, rolnictwa, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 
 
Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku
Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Kościelna 1

nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama