Portal
Spotkanie opłatkowe seniorów w Osieku

W święto Trzech Króli, 6 stycznia, spotkaliśmy się z seniorami z naszej gminy, aby podzielić się opłatkiem. Organizatorem corocznie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, a patronat nad spotkaniem opłatkowym objął w tym roku wójt gminy Jerzy Mieszczak. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 mszą świętą w intencji seniorów, którą odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła.

Po mszy wszystkich zgromadzonych w sali OSP przywitał wójt gminy Osiek:

Witam serdecznie seniorów z Osieka i Głębowic, witam przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, mojego zastępcę Marka Jasińskiego, skarbnika gminy p. Krystynę Pytlik, witam księży proboszczów i p. Marię Kufel, kierownika GOPS, witam wszystkich zebranych seniorów. Szanowni państwo, święta Bożego Narodzenia to czas składania sobie życzeń, dzielenia się opłatkiem, to również czas na refleksje dotyczące minionego roku i planów na przyszłość. Ze swojej strony życzę wam drodzy seniorzy, aby w waszym życiu nie zabrakło nigdy radości, szczęścia i aby ten rok 2018 był dla was i waszych najbliższych rokiem pełnym radości, spokoju i nadziei na lepsze jutro. Aby ten rok 2018 był dobrym rokiem!

Po odmówieniu modlitwy, której przewodniczył ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk, wszyscy składali sobie życzenia w atmosferze wzajemnej życzliwości i radości. Podczas łamania się opłatkiem padały słowa o dobrym zdrowiu, długich latach życia i spokoju. Wzajemnych uścisków i całusów nie było końca.

Szczególne życzenia i podziękowania złożył wójt organizatorom, p. Marii Kufel kierowniczce GOPS. Podziękowania za pomoc przy obsłudze spotkania otrzymały wolontariuszki, czego wyrazem były czerwone róże, które od wicewójta Marka Jasińskiego i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego otrzymali: wolontariuszki: Klaudia Jędrzejczyk, Wioleta Chyb, z gminy: Izabella Kubińska, Andrea Drzewiecka, a także pracownicy GOPS-u, Anna Kozłowska, Barbara Klęczar, Anna Koncka, Aleksandra Kasperczyk, i Artur Kwaśniak, chór „Osieczanie”, p. Jacek Klęczar za bezpłatną oprawę muzyczną imprezy. Panu Jackowi należą się szczególne podziękowania, ponieważ robi to już od kilkunastu lat.

Tradycyjnie już zostały wręczone kwiaty najstarszym uczestnikom spotkania, w tym roku 2018: Józefowi Dankowi z Głębowic (urodzonemu w marcu 1925 r.), kwiaty wręczył wicewójt Marek Jasiński oraz Annie Klęczar z Osieka (urodzonej w styczniu 1925 r.), kwiaty wręczył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny. Dla seniorów wielkie gratulacje.

Świąteczna atmosfera została podkreślona nie tylko przez przepiękny świąteczny wystrój sali, ale także estetycznie przyozdobione i zastawione stoły. W świąteczną atmosferę wprowadził uczestników chór „Osieczanie” przez wspólne śpiewanie kolęd. W koncercie zaśpiewali: Józefie stajenki nie szukaj, To już pora na wigilię, Kolęda Osieka, O gwiazdo betlejemska, W dzień Bożego Narodzenia, Mizerna cicha, Maleńka miłość, Dziecino słodka. Ich występ przeplatany był wierszami i humorystyczną scenką „U lekarza”. W rolach głównych Małgorzata i Sławomir Nogowie.

Na zakończenie głos zabrała członkini chóru Danuta Bandrowska, która dziękowała władzom, dyrygentowi, prezes chóru i koleżankom i kolegom za możliwość działania chóru i miłego spędzania czasu podczas prób i występów, a także zachęciła do kupienia nagranej płyty z utworami wykonywanymi przez zespół. Podziękowania i życzenia noworoczne w imieniu seniorów złożyła p. Anna Majda. A my z kolei dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do spędzenia miłego popołudnia i wieczoru.

Miłym akcentem spotkania dla seniorów były odwiedziny kolędników z gwiazdą. Dzieci odśpiewały kilka kolęd i otrzymały datki pieniężne. Przy znanych utworach muzycznych p. Jacka, seniorzy, jak zawsze, bawili się wyśmienicie i to do późnych godzin wieczornych.

Redakcja wszystkim czytelnikom i seniorom, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu z różnych powodów dedykuje wiersz autorstwa p. Franciszka Bandrowskiego wygłoszonego osobiście na spotkaniu. Oto fragment wiersza:

Głos
Dzwony już nie dzwonią,
Głos jednak słychać z daleka.
Gdzieś tam z góry Kościelnej.
Słychać śpiew „ Osieczan”
Żyjemy śpiewaniem, radością widzenia,
Rozchodzimy się wszyscy, zostają wspomnienia.
I znowu czwartek, śpiewamy radośnie,
Wesołą ,melodię, by żyło się prościej.

 GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia