Portal
Ogłoszenie w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Osieku informuje, że od dnia 1.01.2018 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Osiek wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty jako przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu całej gminy.

W sprawie wywozu odpadów komunalnych należy kontaktować się z Urzędem Gminy w Osieku  pod numerem tel. 33 84 58 261 wew. 112 lub bezpośrednio z wykonawcą:

 KOMAX Kęty: 33 845 30 32 lub 33 84 52 770.

Reklamacje przyjmowane są w terminie dwóch dni roboczych od dnia realizacji usługi w formie pisemnej, telefonicznie, e-mailem lub faxem.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych pozostaje bez zmian:

 Osiek
Głębowice
Zmieszane
 I piątek miesiąca
 I piątek miesiąca
 III piątek miesiąca
 III piątek miesiąca
 Segregacja
(worki żółte, białe, niebieskie)
 III piątek miesiąca
 I piątek miesiąca

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017, poz. 19) od dnia 1.01.20108 r. odpady segregowane będą zbierane w następujących workach:

PAPIER – WOREK NIEBIESKI z napisem „Papier”
• nadaje się do segregacji
- gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty;
- kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;
• nie nadaje się do segregacji
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie);
- kalki, papier przebitkowy np. faktury, paragony;
- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);
- materiały budowlane takie jak: tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.;
- opakowania po środkach piorących z resztkami tych środków.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – WOREK ŻÓŁTY z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
• nadaje się do segregacji
- butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
- butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach);
- plastikowe i metalowe zakrętki;
- folia i torebki z tworzyw sztucznych np. reklamówki, opakowania itp.;
- puszki po napojach, konserwach;
- butelki po wszelkich olejach np. spożywczych, samochodowych;
- opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych np. wiadra, skrzynki itp.;
- drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika/worka
• nie nadaje się do segregacji
- styropian, tworzywa z pianki i ceramiki;
- azbest, płytki ceramiczne, laminat, guma, gąbka, obuwie;
- strzykawki, igły, artykuły medyczne, artykuły wykonane z połączeń tworzyw
   sztucznych z innymi materiałami np. porcelana, szkło, tekstylia.

SZKŁO – WOREK ZIELONY z napisem „Szkło”
• nadaje się do segregacji
- przede wszystkim opakowania szklane bezbarwne i kolorowe –
 np. słoiki, butelki, kufle, szklanki i inne pojemniki szklane;
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika,  zdejmuj plastikowe i metalowe nakrętki
• nie nadaje się do segregacji
- szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone;
- ceramika; porcelana, fajans np. kubki, talerze itp.;
- pojemniki szklane zabrudzone farbami, olejami;
- elementy cmentarne np. znicze, lampki;
- żarówki i świetlówki, okulary.

ODPADY BIODEGRADOWALNE – WOREK BRĄZOWY z napisem „Bio”
• nadaje się do segregacji
- odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodu w tym:
- skoszona trawa, kwiaty, liście, kora drzew, trociny, drobne gałęzie;
- odpady kuchenne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).
• nie nadaje się do segregacji
-  spady z drzew (owoce).