Portal
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:

 • nie ukończyły 26. roku życia,
 • ukończyły 65 lat,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia)
 • uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwo-administracyjnym.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oświęcimskim

                
1.  Wyznaczone dla radców prawnych i adwokatów:            

Oświęcim - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 133,
tel. 33 84 49 717, 33 84 49 601
od poniedziałku do piątku
8:00 - 12:00
Zator - Urząd Miejski w Zatorze,
Pl.Marszałka Piłsudskiego 1, pok.110,
tel. 33 841 22 12/13
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
10:00 - 14:00
wtorek
13:00 - 17:00
Kęty - Dom Kultury w Kętach,
ul. Żwirki i Wigury 2a, pok.6,
tel. 33 844 86 70
poniedziałek, środa, czwartek
8:00 - 12:00
wtorek, piątek
15:00 - 19:00

2.  Wyznaczone dla organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Lublin, ul. Narutowicza 56a (punkty obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów)

Oświęcim - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 133,
tel. 33 84 49 717, 33 84 49 601 
od poniedziałku do piątku
12:00 - 16:00
Chełmek - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Pl.Kilińskiego 3,
tel. 33 846 12 96
poniedziałek, wtorek, środa
14:00 - 18:00
czwartek, piątek
8:00 - 12:00
Osiek - Urząd Gminy w Osieku,
ul. Główna 125 (parter budynku UG),
tel. 33 845 82 61, 33 845 82 23
 
poniedziałek
8:00 - 12:00
wtorek
12:30 - 16:30
środa, czwartek
8:00 - 12:00
piątek
12:30 - 16:30

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj.

Zapraszam do korzystania z porad
Zbigniew Starzec