Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu "Czyste Powietrze"

  Wójt Gminy Osiek zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze, umożliwiającego otrzymanie dofinansowania na termomodernizację domu i źródła jego ogrzewania. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 p...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień28 września 2018 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK...
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

  w dniu 25 września 2018 roku (we wtorek) o godzinie 10.00 i 10.10, na terenie Gminy Osiek zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będą to alarmy ćwiczebne. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności.WÓJT GMINY OSIEKJerzy Mieszcz...
 • Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

  Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach od 27 września do 6 października 2018 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie....
 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

  ...
 • Zaproszenie na wizyty studyjne

  Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, do udziału w trzech wizytach studyjnych po Dolinie Karpia w dniach:...
 • Dotacja PONE dla Gminy Osiek

  W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Osiek na zadanie pn.„Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciep...
 • Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Osiek dla dzieci z niepełnosprawnością. ...
 • Bezpieczna Małopolska 2018

  Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, jednostki OSP z terenu gminy Osiek otrzymają nowoczesny sprzęt łączności radiowej oraz specjalistyczną odzież ochronną do działań ratow...
 • Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne na temat:...
 • Wakacje z duchami - Niedzica 2018

  Wymiana pozaszkolna PNWM – OBÓZ  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Głębowice/Glienicke-Nordbahn.W dniach  13 – 22 lipca  2018 r. w Gościńcu   "H.A.T.A." HELENA SZEWCZYK  w Niedzicy odbyło się spotkanie międzynarodowe wymiany polsko ...