Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Zarządzenie Wójta Gminy Osiek w sprawie rekrutacji do przedszkoli

  Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów ...
 • Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

  Wójt Gminy Osiek informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:...
 • Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

  Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl....
 • Zamknięcie drogi na TARNIÓWCE

  Urząd Gminy w Osieku informuje, że zgodnie z informacjami jakie otrzymał od wykonawcy robót firmy STRABAG realizującej zadanie "Rozbudowa DW Nr 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek" koniecznym jest zamknięcie i wprowadzenie objazdu dl...
 • Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji - możliwość uzyskania dofinansowania

  W nawiązaniu do pisma znak RO-V1.7172.1.9.2017 z dnia 19.12.2017 r. dotyczącego możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadań określonych w art. 22c...
 • Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP w Głębowicach

  28 grudnia 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach odbyła się uroczystość przekazania jednostce nowego sprzętu ratowniczego, w postaci dwóch zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1, zakupionych dzięki dotacji celowej z Fu...
 • XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek

  14 stycznia w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła odbyło się spotkanie z kolędą im Piotra Jakóbca. Patronat nad imprezą objął starosta bielski Andrzej Płonka. Organizatorami byli Polski Związek Chórów i Orkiestr, oddział w Bielsku-Białej, ...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875) Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 26 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEKz następującym porządkiem obr...
 • Kwalifikacja wojskowa 2018

  W okresie od dnia 14 marca  do 26 kwietnia 2018 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu ul. R...
 • Spotkanie informacyjne "LSR w 2018"

  Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", które odbędzie się 24 stycznia (środa) 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, u...
 • Spotkanie opłatkowe seniorów w Osieku

  W święto Trzech Króli, 6 stycznia, spotkaliśmy się z seniorami z naszej gminy, aby podzielić się opłatkiem. Organizatorem corocznie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, a patronat nad spotkaniem opłatkowym objął w tym roku wójt gm...
 • Wielka Gala Noworoczna w Osieku

  Rok 2018 w Centrum Kultury rozpoczęliśmy od zaproszenia do Osieka artystów operetkowych ze Śląska. 5 styczna w sali WDK w Osieku odbył się niecodzienny koncert, podczas którego usłyszeliśmy najsłynniejsze arie i duety operetkowe, musicalowe, pi...
 • Przeprosiny wydawnictwa i drukarni Grafikon

  Zarząd spółki Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon wyraża głęboki żal i przeprasza wszystkich mieszkańców Gminy Osiek za pomyłkę w druku kalendarza na rok 2018....
 • Koncert kolęd

  ...
 • Spotkanie informacyjne "LSR w 2018"

  Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", które odbędzie się 10 stycznia (środa) 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Ryn...
 • Informacja Wojewody Małopolskiego

  Z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotycz...
 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  W dniu 22 listopada Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1.01.2018 r. będą obowiązywać następuj...
 • Ogłoszenie w sprawie odbioru odpadów komunalnych

  Urząd Gminy w Osieku informuje, że od dnia 1.01.2018 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Osiek wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty jako przedsiębiorstwo w...