Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2016 poz. 1817) Wójt Gminy Osiek zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalnośc...
 • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz...
 • Spotkanie informacyjne

  Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach *Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017"*, które odbędzie się dnia *28 lutego 2016 roku* o godzinie *16:00*  w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karp...
 • Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

  Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie a...
 • Utrudnienia w ruchu na Tarniówce

  Urząd Gminy w Osieku informuje, że zgodnie z informacjami jakie otrzymał z firmy STRABAG realizującej zadanie „Rozbudowa DW Nr 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek” koniecznym jest wprowadzenie na czas robót tj. od 15 lutego 2017 rok...
 • Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na szkolenia warsztatowe:...
 • Ruszają konsultacje społeczne nowego regulaminu BO

  Już w najbliższy piątek, 17 lutego ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, z...
 • Kampania informacyjna „LSR w 2017”

  Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 ...
 • Dolina Karpia - ogłoszenie naboru wniosków 5/2017

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: twor...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 16 lutego 2017 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK ...
 • Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat:...
 • Kwalifikacja wojskowa 2017

  W okresie od dnia 14 marca  do 27 kwietnia 2017 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ...