Portal Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne z cyklu: „WIEDZA W PIGUŁCE”. Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe zagadnienia w zakresie opodatkowania podatkiem d...
 • Przerwa w dostawie wody

  W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osieka (ulice: Sobótkowa, Stawowa, Talarówka, Główna od nr 106 do skrzyżowania z ul. Zieloną, Główna od nr 131 do ...
 • Sesja Rady Gminy Osiek

  Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 28 listopada 2016 roku na godzinę 9:00SESJĘ RADY GMINY OSIEK ...
 • Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat:...
 • List Prezesa KRUS do rolników

  Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków....
 • Konferencja Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Szanowni Państwo, przedsiębiorczość społeczna to szansa  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej! To szansa na ich profesjonalizację, rozwój działalności odpłatnej i gospodarczej oraz, a może przede wszystkim, n...
 • Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

  Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpiecze...
 • Święto Niepodległości w naszej gminie

  11 listopada został oficjalnie wpisany do kalendarza świąt państwowych ustawą z 23 kwietnia 1937 roku jako narodowe Święto Niepodległości. 98 lat temu – 11 listopada 1918 roku – nasz kraj ponownie pojawił się na mapie Europy. W tym dniu zak...
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

  W dniu 15 listopada b. r. (we wtorek) o godzinie 10.00 na terenie Gminy Osiek zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będą to alarmy ćwiczebne. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności....
 • Spotkanie dla beneficjentów

  Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 15 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2. ...
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały nr XXII/143/2016 z dnia 24 października 2016 r. w s...
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały nr XXII/142/2016 z dnia 24 października 2016 r. w s...
 • Święto Niepodległości 2016

  ...
 • Spotkanie dla beneficjentów

  Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 9 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2. ...