Portal
 
Akredytacja dla SP ZOZ w Osieku

Przyznanie akredytacji jest dowodem jakości usług medycznych, dobrej organizacji pracy, spełnienia warunków prawidłowej opieki nad pacjentem. Pozytywna ocena wizytatorów na poziomie 94 % oceny maksymalnej świadczy o wysokim poziomie usług medycznych, opieki nad pacjentem, zapewnieniem bezpieczeństwa i respektowaniem Karty Praw Pacjenta w naszym Ośrodku Zdrowia.

Więcej…
 
Zwrot części akcyzy od ceny zakupu paliwa rolniczego
Wójt Gminy Osiek informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  złożyć odpowiedni wniosek, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Więcej…
 
Z terytorialsami bezpieczniej

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.

Więcej…
 
Zapraszamy na konferencję "Produkcja i sprzedaż żywności przetworzonej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania „Wadoviana” oraz Lokalną Grupą Działania „Dolina Karpia” zaprasza do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu: "Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama