Portal
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

W okresie od dnia 14 marca  do 28 kwietnia 2016 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w |Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji,  dla  osób  podlegających  stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 15 i 18 kwietnia 2016 roku.

Więcej…
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Więcej…
 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Osiek

Odbyło się 23 stycznia 2016 r. Prezes Bogdan Płonka powitał zebranych, w szczególności zaproszonych gości; Zastępcę Komendanta Powiatowego młodszego brygadiera PSP w Oświęcimiu dh Henryka Jureckiego, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Oświęcimiu dh Edmunda Kalfasa, Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego, podinspektora ds. zarzadzania Kryzysowego i Obronnych Marka Piechocińskiego i sołytys Marię Luranc. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Henryka Kramarczyka, który poddał pod głosowanie porządek obrad. Po wyborze komisji mandatowej, w skład której weszli: Sala Andrzej, Kacorzyk Paweł i Raj Karolina. Komisja sprawdziła prawomocność obrad, na protokolanta wybrano Mateusza Jekiełka. Kolejno powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w jej skład weszli członkowie Komisji Mandatowej. Przewodniczący zarządził wybór kolejnych komisji, to jest Komisji Wyborczej, w skład której weszli: Jekiełek Beata, Płonka Paweł i Hałat Mateusz, Komisji Skrutacyjnej: Jasiński Marek, Jekiełek Jan, i Baścik-Sobecka Urszula. Wszyscy wybrani zostali w głosowaniu jednomyślnie.

Więcej…
 
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminie od 1 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku  do 31 stycznia 2016 roku.
Więcej…
 
Kolejny udany turniej Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku

Niespełna 230 osób - dzieci i młodzieży - uczestniczyło w IX edycji Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej Osiek 2016. Najwięcej drużyn, bo aż 11, zgłosiło się w kategorii chłopców do lat 13.
Tegoroczna Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej Osiek 2016 została rozegrana podobnie jak w ubiegłym roku w pięciu kategoriach. Prócz najmłodszej mieszanej do lat 10-ciu, na hali sportowej zobaczyliśmy jeszcze zawodników w kategoriach dziewcząt i chłopców do lat 13-tu oraz 16-tu.

Więcej…
 
Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie FIO-Małopolska Lokalnie

Do 15 lutego trwa nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” edycja 2016, w ramach którego młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2.000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama