Portal
Dożynki w Osieku 23 sierpnia 2015

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w Osieku skoro świt. Orkiestra dęta na przystrojonej przyczepie traktorowej objeżdżała wieś i skocznymi ludowymi melodiami budziła i zapraszała mieszkańców do udziału w imprezie wiejskiej. Po południu na placu przed Urzędem Gminy o godzinie 14:00 uroczystą polową Mszę Świętą odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk w koncelebrze ks. proboszcza Stanisława Czernka i wikariusza Krzysztofa Kozieł. Poświęcił chleb i wieniec symbole zebranych plonów i zakończenia prac polowych. Przed rozpoczęciem mszy świętej powitał wszystkich zebranych na placu przy Urzędzie Gminy, witał włodarzy gminy, zaproszonych gości, rolników, mieszkańców i parafian.

Więcej…
 
Zbieramy pomysły na rozwój Doliny Karpia - tworzenie strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020

W związku z trwającymi pracami nad lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 przedstawiamy Państwu karty projektowe, w których można uwzględnić własne pomysły przyczyniające się do rozwoju Doliny Karpia.

Więcej…
 
X Nabór wniosków o dotacje na rozwój działalności gospodarczej

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Więcej…
 
Zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama