Portal
XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek

14 stycznia w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła odbyło się spotkanie z kolędą im Piotra Jakóbca. Patronat nad imprezą objął starosta bielski Andrzej Płonka. Organizatorami byli Polski Związek Chórów i Orkiestr, oddział w Bielsku-Białej, starostwo bielskie i Gminne Centrum Kultury,Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Usłyszeliśmy m.in. „Hej z nieba idzie Boża Dziecina”, „Cicha noc”, „Mędrcy świata”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Więcej…
 
Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
26 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

Więcej…
 
Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od dnia 14 marca  do 26 kwietnia 2018 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 12. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 19 i 20 kwietnia 2018 roku.

Więcej…
 
Spotkanie informacyjne "LSR w 2018"

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", które odbędzie się 24 stycznia (środa) 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, ul. Długa 6. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Więcej…
 
Spotkanie opłatkowe seniorów w Osieku

W święto Trzech Króli, 6 stycznia, spotkaliśmy się z seniorami z naszej gminy, aby podzielić się opłatkiem. Organizatorem corocznie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, a patronat nad spotkaniem opłatkowym objął w tym roku wójt gminy Jerzy Mieszczak. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 mszą świętą w intencji seniorów, którą odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła.

Więcej…
 
Wielka Gala Noworoczna w Osieku

Rok 2018 w Centrum Kultury rozpoczęliśmy od zaproszenia do Osieka artystów operetkowych ze Śląska. 5 styczna w sali WDK w Osieku odbył się niecodzienny koncert, podczas którego usłyszeliśmy najsłynniejsze arie i duety operetkowe, musicalowe, pieśni neapolitańskie, brawurowe tanga i czardasze w wykonaniu gwiazdorskiej obsady: Kamila Rocha Karolczuka (tenor) oraz Nairy Ayvazyan (sopran). Artystom akompaniował kwintet Czartet i soliści baletowi Dominika Trzemżalska i Piotr Bracel.

Więcej…
 
Przeprosiny wydawnictwa i drukarni Grafikon

Zarząd spółki Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon wyraża głęboki żal i przeprasza wszystkich mieszkańców Gminy Osiek za pomyłkę w druku kalendarza na rok 2018.

Więcej…
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 22 listopada Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1.01.2018 r. będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Osieku informuje, że od dnia 1.01.2018 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Osiek wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty jako przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu całej gminy.

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku – budowa chodnika w km od 2+000 do 2+630”

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama