Portal
Ogłoszenie Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Osiek
W dniu 6 października 2015 roku (we wtorek) w godzinach 10.00 - 10.15 na terenie Gminy Osiek zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emitowane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności z nich wynikających.
Więcej…
 
85 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Głębowicach

19 września 65 członkiń KGW wraz zaproszonymi gośćmi świętowało niecodzienny jubileusz - 85-lecie powstania koła. Program uroczystości obejmował mszę św. w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej oraz część oficjalną w Wiejskim Domu Kultury. Liturgię w intencji członkiń KGW sprawował ks. proboszcz Krzysztof Błachut, który w homilii podkreślił, że życie we wspólnocie jest wynikiem zjednoczenia się, wymiany, pomocy. Wspólne pieśni, dodawał ks. Krzysztof, wspólna modlitwa, która płynie do Maryi, to źródło, które jest w Maryi - Matce Życia. Maryja bowiem jednoczy ludzi i pielęgnuje życie we wspólnocie, w jedności. Ks. Krzysztof na początku homilii złożył paniom z KGW najszczersze życzenia z okazji tak godnego jubileuszu.

Więcej…
 
Złote wesela w Osieku

17 września na uroczystości jubileuszowej spotkało się 17 par małżeńskich na zaproszenie wójta Jerzego Mieszczaka w sali WDK w Osieku. Czternaście  par to jubilaci złotych godów (50lat pożycia małżeńskiego), jedna para z 65 letnim stażem (żelazne gody) i dwie z 60 letnim (diamentowe gody).

Więcej…
 
Odpady zielone - koniec odbioru w 2015 roku
Urząd Gminy w Osieku informuje, że pierwszy czwartek września był ostatnim terminem tego roku, w którym zbierane były odpady zielone. Ponowna zbiórka odpadów zielonych pędzie prowadzona w 2016 roku.
 
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do zamiany
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 782 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/52/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiany gruntów położonych przy ul. Starowiejskiej
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama