Portal
Komunikat
Szanowni Klienci, w ostatnim czsie docierają do nas informacje o wizytach przedstawicieli handlowych innych firm podających się za pracowników Biur Obsługi Klientów PGNiG SA lub powołujących się na współpracę z nami. Informujemy, że pracownicy PGNiG nie przychodzą do Państwa domów i nie oferują podpisania umów, aneksów i zmian w umowie. Nie proponują również zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.
Więcej…
 
FIO Małopolska lokalnie - konkurs ogłoszony

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Więcej…
 
Komunikat
Drodzy Mieszkańcy w związku ze stale zwiększającą się ilością oddawanych odpadów zielonych (brązowe worki) apelujemy o rozsądne i racjonalne gospodarowanie tymi odpadami. W przypadku posiadania możliwości zagospodarowania odpadów zielonych we własnym zakresie, zwracamy się o rozważenie takiej możliwości jako alternatywy dla przekazywania odpadów do podmiotu zbierającego odpady z terenu Gminy Osiek. Koszt odbierania odpadów zielonych jest bardzo wysoki i drastycznie zwiększa koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami, co w przypadku utrzymania się na tak wysokim poziomie, będzie skutkować w ostateczności podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej…
 
Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, przekazuje poniżej komunikat Ministerstwa Finansów dot. prób wyłudzenia opłat od podatników i płatników: „W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy". Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników. Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).
Więcej…
 
XV Dni Osieka
Pierwszy dzień Dni Osieka to Rodzinny Rajd Rowerowy i taneczne szaleństwo do późnych godzin nocnych. W niedzielę, w drugim dniu,  świętowały całe rodziny. A zaczęło się od występów najmłodszych. Na scenie prezentowały się przedszkolaki z ZSP nr 1 w Osieku, zespoły taneczne z WDK w Głębowicach i SP nr 1 w Osieku. Ten punkt programu zawsze sprawia wielkie emocje, a młodzi artyści budzą zachwyt zgromadzonych widzów. Po występach estradowych dzieci mogły skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Były dmuchane zamki, kule wodne, trampolina, ścianka wspinaczkowa oraz namiot animacyjny, w którym dla dzieci organizowano zabawy i konkursy. Można też było spróbować swoich sił w dojeniu krowy Mućki, którą wieczorem mogliśmy podziwiać w całej okazałości na estradzie, gdzie miał miejsce finał Turnieju, a główna nagrodą była… zgrzewka mleka w kartonach.
Więcej…
 
IX Rodzinny Rajd Rowerowy w Osieku
28 czerwca wystartował kolejny, dziewiąty już, Rodzinny Rajd Rowerowy. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, tym razem wzięło w niej udział 636 uczestników. Grupa cyklistów w zielonych koszulkach rajdowych wyruszyła z Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trasa Rajdu  wiodła blisko miejsc związanych z Kazimierzem Jędrzejowskim, gdyż w tym roku mija 90. rocznica jego urodzin i 5. rocznica nadania Gimnazjum w Osieku jego imienia. Od startu, poprzez ulicę Beskidzką, Czarny Las. Podlesie, Witkowice, Nidek, Malec (gdzie był półmetek), ul. Włosieńską, Spacerową, Sobótkową, uczestnicy mogli podziwiać urokliwe zakątki Osieka i okolic. A wszystko przy pięknej, słonecznej pogodzie. Na mecie, przy Urzędzie Gminy, zmęczonych cyklistów powitał Wójt Gminy Jerzy Mieszczak, który był patronem imprezy i fundatorem głównej nagrody. W tym roku rower trafił do rąk p. Małgorzaty Sporysz.
Więcej…
 
Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody
W okresie letnich wakacji Urzędy Kontroli Skarbowej w tym Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzić będą działania informacyjno – edukacyjne mające na celu wskazanie podatnikom i osobom korzystających z usług turystycznych na korzyści z legalnego prowadzenia działalności oraz rzetelnego ewidencjonowania sprzedaży. W ramach działań informacyjno – edukacyjnych wywieszane będą plakaty i wręczane ulotki zarówno podatnikom jak i turystom korzystającym z wypoczynku. W celu przeciwdziałania nieprawidłowościom podatkowym w branży turystycznej w okresie wakacyjnym kontrola skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności w zakresie wynajmu turystom pokoi, domków, kajaków, jachtów, rowerów, skuterów, quadów, itp. oraz prawidłowość odprowadzania podatków. Działaniom kontroli skarbowej przyświeca hasło „Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody!”
Więcej…
 
Niezwykły fragment domostwa halowego z okresu wpływów rzymskich udało się odkryć w Osieku
Czekamy na ekspertyzy. Odkrycia dokonano na początku marca 2014r. na działce budowlanej przy ul. Grunwaldzkiej w Osieku, na wzgórzu oddalonym od centrum wsi około 4 km. Odkryty fragment osady założono prawdopodobnie w połowie IV wieku n. e. (Redakcja czeka na specjalistyczne ekspertyzy).
Zabudowa rzymska składała się całkowicie z domów o konstrukcji słupowej, długości 10-20m, (ta w Osieku, nie mierzyłam, ale na oko jakieś 15m na 15m), podczas gdy w tym czasie na terenie Polski dominowały ziemianki. W Osieku odkryto palenisko, ślady po palach drewnianych (na zdjęciu) w odstępach półtora metra w kilku rzędach, fragment garnka glinianego i kamienie paleniskowe. Dotychczas archeolodzy badają zarysy jednego domu, na więcej badań nie ma funduszy.
Więcej…
 
Komunikat dotyczący informacji PIT-11
Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika. Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - przygotuj się do tego już teraz. Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie - do końca stycznia.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama