Portal
Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
W dniu 28 kwietnia /poniedziałek/ 2014 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki, odbędzie się uroczystość pn. “Marsz Żywych”. Jego uczestnicy, jak co roku, przejdą “Drogą Śmierci”, z byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz do Auschwitz II - Birkenau gdzie odbędzie się część oficjalna uroczystości.
Więcej…
 
Wydłużony czas pracy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje o wydłużonym czasie pracy Urzędu w dniach  28 - 30 kwietnia 2014r. W tych dniach podatnicy będą mogli załatwić sprawy m.in. związane z rozliczeniem podatku dochodowego PIT za 2013 rok do godziny 18:00. Kasa w dniach 28-30 kwietnia br.  będzie czynna w godzinach od 7:30 do 17:00
Więcej…
 
Stół wielkanocny 2014
Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie małopolskich tradycji kulinarnych i obrzędowych Świąt Wielkanocnych poprzez organizację XIV Konkursu Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny 2014. Konkurs przeprowadzony został 12 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Kocierz” w Targanicach.
Do konkursu przystąpiło 21 Kół Gospodyń Wiejskich w tym 3 z powiatu oświęcimskiego, jedno z Gminy Kęty z Bulowic i dwa z Gminy Osiek z Osieka i Głębowic. Gospodynie każdego z 21 KGW przygotowały stół ze śniadaniem wielkanocnym z potraw regionalnych, a wybrana potrawa nagrodzona zostanie nagrodą Grand Prix.
Więcej…
 
Komumikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2014 rokuzostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Więcej…
 
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu Barbara Wolf - przypomina, że trwa ostatni miesiąc kolejnej akcji składania zeznań podatkowych za 2013 rok. Ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły upływa z dniem 30 kwietnia 2014r. Zeznanie podatkowe można również i w tym roku złożyć drogą elektroniczną korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl. Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. W okresie do 11 kwietnia br. odnotowano w tej formie wpływ do tut. Urzędu 14.786 sztuk zeznań co stanowi ponad 33 % obecnego wpływu zeznań rocznych. Ogółem złożono w  tym okresie 44.438 sztuk zeznań rocznych, a spodziewamy się wpływu około  66.000 zeznań według stanu zeznań rocznych za 2012 rok składanych w 2013 roku.
Więcej…
 
Ogłoszenie
Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Rozdziale 8 Uchwały Nr XX/145/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Małop. z 2012, poz. 6890).
Więcej…
 
Aktualizacja do artykułu sensacyjne odkrycie w Osieku na ul. Grunwaldzkiej
Jak informuje szef firmy archeologicznej Akroterion p. Marcin Kornaś zaznaczone na mapach stanowisko nr 3 w Osieku zostało odkryte podczas tzw. badań powierzchniowych. Są to badania, które prowadzone są wiosną i jesienią na świeżo zaoranych polach. Wtedy łatwo jest na nich znaleźć znajdujące się w ziemi zabytki ruchome fragmenty naczyń ceramicznych i inne przedmioty, które są dowodem na istnienia w danym miejscu działalności ludzkiej. Podczas tych badań znaleziono zabytki, które miały pochodzić z okresu średniowiecza.
Więcej…
 
Informacja dla rolników opodatkowanych podatkiem VAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011,  Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym.
Więcej…
 
Niezwykły fragment domostwa halowego z okresu wpływów rzymskich udało się odkryć w Osieku
Czekamy na ekspertyzy. Odkrycia dokonano na początku marca 2014r. na działce budowlanej przy ul. Grunwaldzkiej w Osieku, na wzgórzu oddalonym od centrum wsi około 4 km. Odkryty fragment osady założono prawdopodobnie w połowie IV wieku n. e. (Redakcja czeka na specjalistyczne ekspertyzy).
Zabudowa rzymska składała się całkowicie z domów o konstrukcji słupowej, długości 10-20m, (ta w Osieku, nie mierzyłam, ale na oko jakieś 15m na 15m), podczas gdy w tym czasie na terenie Polski dominowały ziemianki. W Osieku odkryto palenisko, ślady po palach drewnianych (na zdjęciu) w odstępach półtora metra w kilku rzędach, fragment garnka glinianego i kamienie paleniskowe. Dotychczas archeolodzy badają zarysy jednego domu, na więcej badań nie ma funduszy.
Więcej…
 
Karp osiecki na liście produktów tradycyjnych
12 marca Rada ds. Produktów Tradycyjnych, pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kozaka, pozytywnie zaopiniowała wniosek o wpis karpia osieckiego na Listę Produktów Tradycyjnych. Pozytywną opinię Rady uzyskały także inne produkty  małopolski: razowiec lipnicki, lipina, mięso ze słoja z okolic Proszowic i podpłomyk lelowicki. Rada doceniła zarówno znakomite walory smakowe karpia z osieckich stawów, jak i bezbłędne przygotowanie wniosku o rejestrację.
Więcej…
 
Małopolska skarbówka pomaga podatnikom w centrach handlowych
Małopolska administracja podatkowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Podatników. Już nie musisz jechać specjalnie do urzędu skarbowego by złożyć swojego PIT a. W marcu i kwietniu pracownicy fiskusa będą czekać na Ciebie w kilkunastu centrach handlowych w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu i kilku innych miastach Małopolski.  Na miejscu pomogą Ci wypełnić Twoje e-zeznanie podatkowe i od razu wysłać je przez internet bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. A wszystko to szybko, sprawnie i zupełnie za darmo!
Więcej…
 
Komunikat dotyczący informacji PIT-11
Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika. Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - przygotuj się do tego już teraz. Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie - do końca stycznia.
Więcej…
 
STOP wypalaniu traw !!!

Informacja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama