Portal
I miejsce dla Gminy Osiek

Miło nam jest poinformować, że nasze działania, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach w Gminie, poprzez budowę chodników, zostały docenione przez Kapitułę konkursu im. Grzegorza Stecha „BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe”. Która przyznała Gminie Osiek I Miejsce i Tytuł NAJLEPSZA GMINA „PLATYNOWA PLYTA CHODNIKOWA” ZA ROK 2017.

Więcej…
 
Zmiany w numerach alarmowych

Od 1 października 2018 roku o godz. 10 rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie obsługujący obecnie numer alarmowy 112. Proces ten jest wynikiem udanego pilotażu jaki został przeprowadzony w województwie śląskim w 2017 roku.

Więcej…
 
Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Osiek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016r.

Więcej…
 
Konsultacje ws uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej…
 
Oddano do użytkowania boisko przy ZSP Nr 1 w Osieku

W dniu 28 maja 2018 roku Gmina Osiek podpisała umowę z wykonawcą PPHU CHEC z Rudy Śląskiej na kwotę 130.663,06 zł (brutto) na remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku w ramach projektu „Małopolskie boiska”. W dniu 12 września 2018 roku dokonano otwarcia remontowanego boiska.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama