Portal
XV festiwal kolęd i pastorałek 2015
Jaworze - w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej 17 stycznia w XV edycji festiwalu kolęd i pastorałek śpiewał chór ludowy ,,Osieczanie,, z Osieka. Wykonali; To już pora, O gwiazdo betlejemska, W dzień Bożego Narodzenia, Maleńka miłość, Mizerna cicha, Dziecino słodka. Kolędy wykonali pod dyrekcją Andrzeja Luranca. Oprócz Osieczan śpiewali chór z Międzyrzecza Górnego, Mazańcowic i chór dziecięcy przy szkole muzycznej z Olesna. Kolędy i pastorałki śpiewali też soliści kapeli ,,Co ty na to ?,, Bardzo ciepło został przyjęty zespół dziecięcy.
Więcej…
 
Zwrot części podatku akcyzowego
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminach:
Więcej…
 
Detektor burzowy w Powiecie Oświęcimskim
W odpowiedzi na coraz bardziej nieprzewidywalne zjawiska meteorologiczne, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom służb, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, Policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego a także mieszkańców, końcem ubiegłego roku w Powiecie Oświęcimskim został uruchomiony detektor burzowy.
Więcej…
 
Kwalifikacja Wojskowa 2015
W okresie od dnia 11 lutego  do 23 marca 2015 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w |Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji,  dla  osób  podlegających  stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 12 i 13 marca 2015 roku.
Więcej…
 
Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci
Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.
Więcej…
 
Konsultacje społeczne
Jak informuje Wojewoda Małopolski, do 22 czerwca 2015 r. odbywają się konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany zawierają m in. katalog działań służących obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze. Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
Więcej…
 
VII Nabór na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu Kik/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Więcej…
 
VIII nabór wniosków na rozwój działalaności

Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VIII nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Więcej…
 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Osiek w sezonie 2014/2015
1. Na drodze wojewódzkiej nr 949 od Polanki Wielkiej do Tarniówki (ul. Przecznica, ul. Browarna i ul. Główna) przez firmę: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, nr tel. dyżurnego: 606 287 762 oraz 660 707 958
2. Na drogach powiatowych (ul. Bielańska, ul. Włosieńska, ul. Karolina, ul. Główna, ul. Starowiejska, ul. Słoneczna, ul. Beskidzka w sołectwie Osiek oraz ul. Wado-wicka, ul. Andrychowska, ul. Oświęcimska, ul. Zamkowa w Sołectwie Głębowice) przez firmę: ZBI Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów, Zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. Nr: (33) 844 89 80;
3. Na drogach gminnych i wewnętrznych (pozostałe ulice) Kółko Rolnicze Osiek, nr tel. dyżurnego 33-845-83-80 lub 502-123-758.
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama