Portal
Informacja dotycząca programu "Pierwszy dzwonek"
Informujemy, że w ramach programu Marszałka Województwa Małopolskiego pn. „Pierwszy dzwonek” istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na zakup pomocy szkolnych dla rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł netto.
Więcej…
 
Bicie rekordu Guinessa w Nordic Walkingu

Starosta oświęcimski Zbigniew Starzec zaprasza wszystkich mieszkańców ziemi oświęcimskiej (i nie tylko) do bicia rekordu Guinessa w Nordic Walkingu. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 20 czerwca w ramach Life Festival Oświęcim. Pierwsze 2000 osób, które zgłosi się do bicia rekordu otrzyma profesjonalne kijki do tej dyscypliny oraz specjalną koszulkę przygotowaną na to wydarzenie. Dodatkową atrakcją dla 500 osób, które jako pierwsze zarejestrują się w systemie zgłoszeniowym, będą bilety na sobotni koncert LFO.

Więcej…
 
Informacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  Barbara Wolf - przypomina, że trwa ostatni miesiąc  kolejnej akcji składania zeznań podatkowych za 2014 rok. Ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły  upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r.
Więcej…
 
Zakłócenia w ciągłości dostawy wody - Głębowice

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, przedkłada informację, że w dniach od 4 maja 2015 do 22 maja 2015 będzie wykonywane czyszczenie, uszczelnianie oraz malowanie wieżowego zbiornika wody w Gierałtowicach. Wykonanie powyższego wymaga jego czasowego wyłączenia z eksploatacji.

Więcej…
 
Jest nowy sołtys w Głębowicach
W minioną niedzielę tj. 26 kwietnia zebranie wiejskie wyłoniło nową sołtys w Głębowicach. Spośród dwóch kandydatek sołtysem na kolejną kadencję 2015-2019 wybrana większością głosów została Pani Edyta Matyjasik-Kulig, obecna przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP w Głębowicach.
W skład rady sołeckiej weszli: Irena Kulpińska, Damian Kasperek, Helena Matyjasik, Paweł Gąsiorek, Jacek Niedziela, Adam Paletko i Jadwiga Wolas. Nowej Pani sołtys i radzie - gratulujemy.
Więcej…
 
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Osieku
Wójt Gminy Osiek informuje, że od dnia 1 maja 2015 roku Urząd Gminy w Osieku będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek
 700 - 1600
Środa
 700 - 1500
Czwartek
 700 - 1500
Piątek
 700 - 1400
 
Numer alarmowy 112 dla osób niesłyszących
Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce numeru alarmowego 112, zostały umieszczone filmy instruktażowe dla osób głuchoniemych w celu skontaktowania sie z nr alarmowym 112. Również informacje dotyczące obsługi wyznaczonego nr telefonu 728 112 112 dla osób głuchoniemych zostały umieszczone na stronie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu - www.pczk.powiat.oswiecim.pl/112  W związku z tym, iż informacje te w znaczący sposób ułatwią osobom głuchoniemym wezwanie pomocy
 
Jest nowy sołtys w Osieku
Sprawy wsi nie są obojętne mieszkańcom, 19 kwietnia licznie przybyli na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dopisała też młodzież, która wystawiła swojego kandydata. To dobrze, że młodzi interesują się chociażby zebraniem, dobrze, że mieli chęci i przyszli – usłyszeli przynajmniej, jakie sprawy omawiane są na takich zebraniach. W głosowaniu 19 kwietnia 2015 r. poprzednia sołtys Maria Luranc wygrała kolejną kadencję większością głosów.
Więcej…
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 23 lutego Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
Więcej…
 
Zmiana częstotliwości i terminu odioru odpadów zielonych
Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tylko raz w miesiącu tj. w każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA w okresie od MAJA do WRZEŚNIA
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama