Portal
Informacja dla rolników opodatkowanych podatkiem VAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011,  Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym.
Więcej…
 
Niezwykły fragment domostwa halowego z okresu wpływów rzymskich udało się odkryć w Osieku
Czekamy na ekspertyzy. Odkrycia dokonano na początku marca 2014r. na działce budowlanej przy ul. Grunwaldzkiej w Osieku, na wzgórzu oddalonym od centrum wsi około 4 km. Odkryty fragment osady założono prawdopodobnie w połowie IV wieku n. e. (Redakcja czeka na specjalistyczne ekspertyzy).
Zabudowa rzymska składała się całkowicie z domów o konstrukcji słupowej, długości 10-20m, (ta w Osieku, nie mierzyłam, ale na oko jakieś 15m na 15m), podczas gdy w tym czasie na terenie Polski dominowały ziemianki. W Osieku odkryto palenisko, ślady po palach drewnianych (na zdjęciu) w odstępach półtora metra w kilku rzędach, fragment garnka glinianego i kamienie paleniskowe. Dotychczas archeolodzy badają zarysy jednego domu, na więcej badań nie ma funduszy.
Więcej…
 
Karp osiecki na liście produktów tradycyjnych
12 marca Rada ds. Produktów Tradycyjnych, pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kozaka, pozytywnie zaopiniowała wniosek o wpis karpia osieckiego na Listę Produktów Tradycyjnych. Pozytywną opinię Rady uzyskały także inne produkty  małopolski: razowiec lipnicki, lipina, mięso ze słoja z okolic Proszowic i podpłomyk lelowicki. Rada doceniła zarówno znakomite walory smakowe karpia z osieckich stawów, jak i bezbłędne przygotowanie wniosku o rejestrację.
Więcej…
 
Małopolska skarbówka pomaga podatnikom w centrach handlowych
Małopolska administracja podatkowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Podatników. Już nie musisz jechać specjalnie do urzędu skarbowego by złożyć swojego PIT a. W marcu i kwietniu pracownicy fiskusa będą czekać na Ciebie w kilkunastu centrach handlowych w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu i kilku innych miastach Małopolski.  Na miejscu pomogą Ci wypełnić Twoje e-zeznanie podatkowe i od razu wysłać je przez internet bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. A wszystko to szybko, sprawnie i zupełnie za darmo!
Więcej…
 
STOP wypalaniu traw !!!

Informacja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Więcej…
 
Komunikat dotyczący informacji PIT-11
Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika. Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - przygotuj się do tego już teraz. Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie - do końca stycznia.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama