Portal
 
Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej w gminie Osiek
W gminie Osiek rozpoczęły się prace związane z budową szerokopasmowej sieci światłowodowej. Projekt jest realizowany przez firmę Beskid Media, która jako lokalny operator telekomunikacyjny wywodzący się z Kęt, działa na rynku już od ponad 10 lat.  W swoim dorobku ma ponad 7000 Klientów, w tym lokalne, prężnie rozwijające się firmy a także wiele instytucji m. In. Urzędy miast, starostwa, szkoły czy przedszkola. W 2014 jako firma została nominowana do nagrody Lidera Biznesu Małopolski Zachodniej. Zgodnie z harmonogramem tej ogromnej inwestycji, pierwszy etap ma się zakończyć jeszcze w tym roku, a światłowodowa sieć swoim zasięgiem ma pokryć większość obszarów Osieka.
Więcej…
 
 
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Osieku
Wójt Gminy Osiek informuje, że od dnia 1 maja 2015 roku Urząd Gminy w Osieku będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek
 700 - 1600
Środa
 700 - 1500
Czwartek
 700 - 1500
Piątek
 700 - 1400
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama