Portal
Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w sobotę 7 marca 2015 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 na „Dzień Otwarty”.
Więcej…
 
Nowe dowody osobiste i ich zabezpieczenia
 
II EDYCJA KONKURSU FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane maksymalnie 18 miesięcy temu) zainteresowane pozyskaniem mikrodotacji do udziału w spotkaniu informacyjnym.
Więcej…
 
Komunikat - przewozy pasażerskie
Urząd Gminy w Osieku informuje, że z dniem 2 marca 2015 roku trasę Głębowice - Osiek - Polanka Wielka - Oświęcim w zakresie przewozów pasażerskich w miejsce PKS Oświęcim obsługiwać będzie nowy przewoźnik PKS Pszczyna.
Przewoźnik zobowiązał się prowadzić sprzedaż miesięcznych biletów. Za miesiąc marzec sprzedaż prowadzona będzie w dniach: 26 i 27 luty 2015 roku oraz od 2 do 6 marca 2015 roku w godz. 7.00 – 17.00 w biurze podróży Connect-Tour S.C. przy ul. Dąbrowskiego 70 (dawna siedziba Transchemi).
Rozkłady jazdy zamontowane będą do dnia 27.02.2015r. na tabliczkach przystankowych gminy, będą również dostępne na stronie: www.pks-pszczyna.pl
 
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: „Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego”
Więcej…
 
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: "Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 marca br.” Termin i miejsce szkolenia:
Więcej…
 
Kwalifikacja Wojskowa 2015
W okresie od dnia 11 lutego  do 23 marca 2015 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w |Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji,  dla  osób  podlegających  stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 12 i 13 marca 2015 roku.
Więcej…
 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Osiek w sezonie 2014/2015
1. Na drodze wojewódzkiej nr 949 od Polanki Wielkiej do Tarniówki (ul. Przecznica, ul. Browarna i ul. Główna) przez firmę: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, nr tel. dyżurnego: 606 287 762 oraz 660 707 958
2. Na drogach powiatowych (ul. Bielańska, ul. Włosieńska, ul. Karolina, ul. Główna, ul. Starowiejska, ul. Słoneczna, ul. Beskidzka w sołectwie Osiek oraz ul. Wado-wicka, ul. Andrychowska, ul. Oświęcimska, ul. Zamkowa w Sołectwie Głębowice) przez firmę: ZBI Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów, Zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. Nr: (33) 844 89 80;
3. Na drogach gminnych i wewnętrznych (pozostałe ulice) Kółko Rolnicze Osiek, nr tel. dyżurnego 33-845-83-80 lub 502-123-758.
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama