Portal
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszaru Natura 2000 oraz zmian w przeznaczeniu terenów).
Więcej…
 
Najważniejsze zmiany w przepisach dla kierowców
W połowie maja 2015 wchodzą w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących kierowców. Poniżej prezentujemy nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać. O zmianach, policjanci będą również przypominać kierowcom, podczas prowadzonych kontroli w ruchu drogowym, wręczając ulotki informacyjne.
Więcej…
 
Ankieta dla mieszkańców Doliny Karpia – tworzenie strategii na lata 2014-2020

W związku z trwającymi pracami nad branżową rybacką lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 przedstawiamy Państwu ankietę stanowiącą pierwszy krok w planowaniu tego rozwoju.

Więcej…
 
Program stażowy dla młodzieży edycja 2015 - rekrutacja rozpoczęta

Informujemy, że od 6 maja 2015 r. rozpoczynamy rekrutację osób chętnych do odbycia stażu dla młodzieży, a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób młodzieży oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi w zakładce staże. Szczegółowych informacji udziela Operator Staży:

Więcej…
 
Bicie rekordu Guinessa w Nordic Walkingu

Starosta oświęcimski Zbigniew Starzec zaprasza wszystkich mieszkańców ziemi oświęcimskiej (i nie tylko) do bicia rekordu Guinessa w Nordic Walkingu. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 20 czerwca w ramach Life Festival Oświęcim. Pierwsze 2000 osób, które zgłosi się do bicia rekordu otrzyma profesjonalne kijki do tej dyscypliny oraz specjalną koszulkę przygotowaną na to wydarzenie. Dodatkową atrakcją dla 500 osób, które jako pierwsze zarejestrują się w systemie zgłoszeniowym, będą bilety na sobotni koncert LFO.

Więcej…
 
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Osieku
Wójt Gminy Osiek informuje, że od dnia 1 maja 2015 roku Urząd Gminy w Osieku będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek
 700 - 1600
Środa
 700 - 1500
Czwartek
 700 - 1500
Piątek
 700 - 1400
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama