Portal
Inwałd: Jubileusz konkursu. Najlepsze świąteczne inspiracje stół wigilijny 2014
6 grudnia w Inwałdzie już po raz 15. odbył się Konkurs Potraw Regionalnych „Na Wigilijnym Stole”. W tym roku rywalizowało ze sobą 19 kół gospodyń wiejskich powiatu wadowickiego i dwa z powiatu oświęcimskiego. Nagrodę w jednej z konkurencji wręczył Marek Sowa, marszałek Małopolski.
Więcej…
 
Staże dla osób bezrobotnych
Zapraszamy osoby bezrobotne zameldowane na terenie gmin : Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica, chcące skorzystać z programu stażowego w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… oraz  pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na staż  do składania wymaganych dokumentów do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o. o.
Więcej…
 
Bezpłatne doradztwo z zakresu księgowości, prawa oraz marketingu i biznesplanu
Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym doradztwie z zakresu księgowości, prawa oraz marketingu i biznesplanu!!! Chcesz założyć firmę? Nie masz pomysłu na biznes? Prowadzisz firmę, masz wiele wątpliwości? Przyjdź, zapytaj eksperta i skorzystaj z darmowej fachowej porady!!! Nie czekaj i już teraz zapisz się na konsultacje!!!
Więcej…
 
 
20 lat Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Osieku
Uroczystości powiązane ze świętem górniczym Barbórką rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza  Bogusława Wądrzyka. Ksiądz powitał zebranych, poczty sztandarowe górników i strażaków, podczas homilii zwrócił się do górników i rodzin górniczych, życzył braci górniczej zdrowia, utrzymania pracy, szczęścia i opieki św. Barbary - patronki górników.
Więcej…
 
Tajemnice ulicy Grunwaldzkiej
Najpierw odkrycie fragmentów osady z czasów rzymskich z przełomów wieków II, i III, trwają dalsze prace w tym temacie. Obecnie przy ulicy Grunwaldzkiej firma Energia Karpaty Zachodnie przeprowadza odwiert poszukiwawczy konwencjonalnego złoża gazu ziemnego. Zaplanowany na listopad i początek grudnia odwiert i testy złożowe  potrwają prawdopodobnie do końca grudnia 2014 roku.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama